perfectus
Submitted in 2022
Registration number
348111
Classes
25
Holder
Lunova Vladislava Volodimirіvna
сірко
Submitted in 2022
Registration number
348439
Classes
31
Holder
Malyuta Ruslan Andrіiovich
auto
Submitted in 2022
Registration number
348438
Classes
12
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «ZhEROM\-AVTO»
зорянка
Submitted in 2022
Registration number
348435
Classes
31
Holder
Safarov Alіsh Asіf ogli
пінторики
Submitted in 2022
Registration number
348436
Classes
41
Holder
Bіlous Anastasіya Єvgenіvna
ja
Submitted in 2022
Registration number
348437
Classes
35
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «ZhEROM\-AVTO»
*
Submitted in 2022
Registration number
348668
Classes
41, 45
Holder
Ustenko Sergіi Petrovich
паляниця
Submitted in 2022
Registration number
348670
Classes
30
Holder
Єremenko Natalіya Grigorіvna
amulet
Submitted in 2022
Registration number
348671
Classes
14, 30
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu NVP «NOVІ TEKhNOLOGІЇ ІNTERNEShNL»
київ
Submitted in 2022
Registration number
348669
Classes
43
Holder
Chernenko Yulіya Yurіїvna
borysfen
Submitted in 2022
Registration number
348675
Classes
36
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «NESh GRUP»
майбутнє
Submitted in 2022
Registration number
348672
Classes
41
Holder
«BLAGODІINA ORGANІZATsІYa «BLAGODІINII FOND «MAIBUTNЄ DLYa UKRAЇNI»