revisior
Submitted in 2022
Registration number
335201
Classes
9, 35, 42
Holder
Shapіrenko Sergіi Leontіiovich
jobitt
Submitted in 2022
Registration number
330489
Classes
35
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «KODІTT»
technoplace
Submitted in 2022
Registration number
330127
Classes
35
Holder
Zadorozhnii Vladislav Andrіiovich
s
Submitted in 2022
Registration number
330126
Classes
23
Holder
Demkov Denis Olegovich
fup
Submitted in 2022
Registration number
330488
Classes
34, 35
Holder
Bitsyura Valentin Olegovich
кувалда
Submitted in 2022
Registration number
330487
Classes
35
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «KUVALDA LTD»
ud
Submitted in 2022
Registration number
330125
Classes
10
Holder
Larin Anatolii Vladislavovich
silver
Submitted in 2022
Registration number
337293
Classes
14, 35
Holder
Kuchinskii Vіktor Sergіiovich
centre
Submitted in 2022
Registration number
336975
Classes
44
Holder
Potupa Olesya Stepanіvna
market
Submitted in 2022
Registration number
331949
Classes
45
Holder
Koloshkіn Pavlo Іgorovich
покупки
Submitted in 2022
Registration number
330892
Classes
35
Holder
Pіdboretskii Oleksandr Sergіiovich
store
Submitted in 2022
Registration number
335952
Classes
34
Holder
Sov'yak Vladislav Borisovich