пігулка
Submitted in 2022
Registration number
324357
Classes
20
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «BELEMA TREID»
expert
Submitted in 2022
Registration number
324356
Classes
35
Holder
Klєstov Mikola Mikolaiovich
consultant
Submitted in 2022
Registration number
324755
Classes
35, 42
Holder
Khomenko Roman Volodimirovich
storck
Submitted in 2022
Registration number
323579
Classes
30
Holder
August Shtork KG
bambuk
Submitted in 2022
Registration number
324754
Classes
42
Holder
Privatne pіdpriєmstvo «DIZAIN STUDІYa «BAMBUK»
pxay
Submitted in 2022
Registration number
326021
Classes
20
Holder
Shevchenko Oleksandr Tarasovich,Sheshuryak Oleg Dmitrovich
tourbaza
Submitted in 2022
Registration number
324355
Classes
39
Holder
Galich Svіtlana V’yacheslavіvna,Korol Mar’yana Vyacheslavіvna
база
Submitted in 2022
Registration number
324354
Classes
39
Holder
Galich Svіtlana V'yacheslavіvna,Korol Mar'yana Vyacheslavіvna
expert
Submitted in 2022
Registration number
326019
Classes
31, 35, 41, 42, 44
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «KORMOTEKh»
air
Submitted in 2022
Registration number
326020
Classes
39
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «KIЇV ON YeІR»
фермера
Submitted in 2022
Registration number
324026
Classes
29
Holder
Pіskunov Andrіi Dmitrovich
а
Submitted in 2022
Registration number
325300
Classes
16, 29, 31, 36, 39, 41, 43
Holder
Shevtsova Ganna Mikolaїvna