jobitt
Submitted in 2022
Registration number
330489
Classes
35
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «KODІTT»
fup
Submitted in 2022
Registration number
330488
Classes
34, 35
Holder
Bitsyura Valentin Olegovich
ud
Submitted in 2022
Registration number
330125
Classes
10
Holder
Larin Anatolii Vladislavovich
кувалда
Submitted in 2022
Registration number
330487
Classes
35
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «KUVALDA LTD»
забудовник
Submitted in 2022
Registration number
330123
Classes
35, 36, 37, 45
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «PROSTІR DEVELOPMENT»
yarn
Submitted in 2022
Registration number
330122
Classes
35
Holder
Borovik Alіna Oleksandrіvna
terrasses chantantes
Submitted in 2022
Registration number
330124
Classes
33
Holder
Reshetko Roman Oleksіiovich
сангвардія
Submitted in 2022
Registration number
330486
Classes
10
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «OL\-Ukraїna»
realni
Submitted in 2022
Registration number
330485
Classes
9, 37
Holder
Legenchuk Marina Valerіїvna
domopolis
Submitted in 2022
Registration number
330484
Classes
35
Holder
Kodіi Oleksandr Mikolaiovich
doctor
Submitted in 2022
Registration number
329509
Classes
9, 35, 38, 42, 44
Holder
Almazі Konsalting SAS
ingok
Submitted in 2022
Registration number
330483
Classes
42
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «METІNVEST DІDZhITAL»