bypass
Submitted in 2022
Registration number
344038
Classes
9, 35, 37
Holder
Kharitonov Vadim Volodimirovich
sector
Submitted in 2022
Registration number
344037
Classes
20
Holder
Sitnіk Volodimir Volodimirovich
doner
Submitted in 2022
Registration number
344035
Classes
43
Holder
Musіyaka Oleg Oleksandrovich
bisou
Submitted in 2022
Registration number
344036
Classes
3, 35
Holder
Serdyuk Іrina Vasilіvna
*
Submitted in 2022
Registration number
334016
Classes
16, 21, 25, 28, 35
Holder
Chalii Anatolіi Mikolaiovich,Bodnarchuk Kostyantin Vasilovich
coffee
Submitted in 2022
Registration number
343481
Classes
43
Holder
Musіyaka Oleg Oleksandrovich
lesenok
Submitted in 2022
Registration number
343480
Classes
12, 18
Holder
Dedyulya Olesya Leonіdіvna
футболис
Submitted in 2022
Registration number
343727
Classes
41
Holder
Matyakh Vladislav Єvgenovich
nemo
Submitted in 2022
Registration number
344031
Classes
32
Holder
Vatutіn Gennadіi Mikolaiovich
ralox
Submitted in 2022
Registration number
344032
Classes
5
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «GLEDFARM LTD»
ралокс
Submitted in 2022
Registration number
344033
Classes
5
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «GLEDFARM LTD»
aspeg
Submitted in 2022
Registration number
330128
Classes
33
Holder
Spіzhenko Oleksandr Borisovich