insider
Submitted in 2022
Registration number
325047
Classes
35
Holder
Martinyuk Maksim Petrovich
у
Submitted in 2022
Registration number
324750
Classes
10
Holder
Pіnchuk Andrіi Vadimovich
eurosad
Submitted in 2022
Registration number
323298
Classes
41
Holder
Khomenko Roman Volodimirovich
search
Submitted in 2022
Registration number
322911
Classes
35, 38
Holder
Rakhanskii Taras Anatolіiovich
с
Submitted in 2022
Registration number
323297
Classes
12
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «KARSUS»
в
Submitted in 2021
Registration number
326018
Classes
35
Holder
Tsvіrchak Roman Romanovich
tabachini
Submitted in 2021
Registration number
322910
Classes
34, 35
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «OKINAVA»
balzam
Submitted in 2021
Registration number
323296
Classes
35, 43
Holder
Korotkov Oleksіi Volodimirovich
*
Submitted in 2021
Registration number
323295
Classes
25
Holder
Shlapak Vіktorіya Vіktorіvna
jo
Submitted in 2021
Registration number
323294
Classes
30, 43
Holder
Nіkolenko Vіktor Vіktorovich,Zakharchenko Artem Vіktorovich
ritme
Submitted in 2021
Registration number
323575
Classes
30, 43
Holder
Maksimov Ruslan Romanovich
drive
Submitted in 2021
Registration number
325046
Classes
28
Holder
Ovchinnіkov Pavlo Valentinovich