*
Submitted in 2022
Registration number
325674
Classes
9, 35, 38, 39, 41, 42, 45
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «ІNTERNEShNAL VORLD»
chanel
Submitted in 2022
Registration number
326028
Classes
3
Holder
Shanel SARL
sfera
Submitted in 2022
Registration number
326029
Classes
16, 39, 41, 43
Holder
Privatnii zaklad osvіti «KMDSh» \(u formі tovaristva z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu\)
line
Submitted in 2022
Registration number
325305
Classes
37, 38
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «BЄLNET»
kosht
Submitted in 2022
Registration number
325053
Classes
35, 36, 45
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «FІNANSOVA KOMPANІYa «KOShT»
pro
Submitted in 2022
Registration number
325304
Classes
31
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «TsEKhAVE PROTEЇN»
ff
Submitted in 2022
Registration number
325673
Classes
35, 36
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «KOMERS ІSTEIT»
sterling
Submitted in 2022
Registration number
325303
Classes
42
Holder
Bezpalii Vіtalіi Vіktorovich
kids
Submitted in 2022
Registration number
326027
Classes
25, 35
Holder
Podus Olena Olegіvna
ехо
Submitted in 2022
Registration number
326026
Classes
5
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «GUD TsELLS»,Kolomієts Natalіya Dmitrіvna
базель
Submitted in 2022
Registration number
325052
Classes
6, 19, 37, 40
Holder
Bazilishin Ruslan Mikolaiovich
+
Submitted in 2022
Registration number
326025
Classes
35, 37
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «MEDSERVІSGRUP»