https
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211858
Classes
41
Applicant
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «TsENTR OSVІTI «OPTІMA»
бою
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211877
Classes
8, 13, 25
Applicant
Sєvtunov Yurіi Mikolaiovich,Morgun Yurіi Volodimirovich
f
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211879
Classes
8, 13, 25
Applicant
Morgun Yurіi Volodimirovich,Sєvtunov Yurіi Mikolaiovich
schonen
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211866
Classes
35
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «DELTA MEDІKEL»
burgers
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211896
Classes
43
Applicant
Avramenko Іgor
kids
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211868
Classes
35
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «DELTA MEDІKEL»
brewery
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211885
Classes
32
Applicant
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «ZEMAN»
спільно
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211894
Classes
9, 35, 38, 41, 45
Applicant
P’yatnitskii Іgor Olegovich
doors
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211876
Classes
19
Applicant
Misnik Oleksandr Mikolaiovich,Stalnіkovich Marіya Mikhailіvna
сьогодні
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211856
Classes
41
Applicant
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «TsENTR OSVІTI «OPTІMA»
f
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211880
Classes
8, 13, 25
Applicant
Sєvtunov Yurіi Mikolaiovich,Morgun Yurіi Volodimirovich
свій
Application
Submitted in 2022
Application number
m202211865
Classes
35
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «DELTA MEDІKEL»