contrykal
Submitted in 1968
Registration number
2494
Classes
5
Holder
TEVA GmbKh
coco
Submitted in 1968
Registration number
5274
Classes
3
Holder
Shanel SARL
*
Stopped
Submitted in 1968
Registration number
2729
Classes
12, 37
Holder
12\-i Kiїvskii avtoremontnii zavod
в b ticino
Stopped
Submitted in 1968
Registration number
6046
Classes
9
Holder
BTІTsІNO S. p. A.
з б b
Stopped
Submitted in 1968
Registration number
1825
Classes
7
Holder
Kiїvske naukovo\-virobniche ob'єdnannya polіmernogo mashinobuduvannya \"Bіlshovik\"
b в
Stopped
Submitted in 1968
Registration number
2187
Classes
18
Holder
Kolektivne pіdpriєmstvo \"Zavod \"Vulkan\"
volvo
Submitted in 1968
Registration number
98
Classes
7, 12
Holder
Volvo Treidmark Kholdіng AB
volvo
Submitted in 1968
Registration number
97
Classes
7, 12
Holder
Volvo Treidmark Kholdіng AB
*
Submitted in 1968
Registration number
5242
Classes
5
Holder
Sumіtomo Kemіkel Ko., Ltd
sumitomo
Submitted in 1968
Registration number
5322
Classes
5
Holder
Sumіtomo Kemіkel Ko., Ltd.
mazda
Stopped
Submitted in 1968
Registration number
2634
Classes
11
Holder
Kompanі Fіlіps Yeklєrazh of Rond Poіnt dyu Pont de Sevr
aiwa
Stopped
Submitted in 1967
Registration number
4651
Classes
9
Holder
Sonі Kabusіkі Kaisya \(Sonі korporeishn\)