conde de osborne
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
5354
Classes
33
Holder
Osborn і Kompanіya, S.A.
p р
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
2736
Classes
12, 37
Holder
Vіdkrite aktsіonerne tovaristvo \"Rіvnenskii avtoremontnii zavod\"
texwood
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
5324
Classes
18
Holder
Teksvud Lіmіted
texwood
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
5325
Classes
18
Holder
Teksvud Lіmіted
*
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
1847
Classes
6, 8, 12, 21
Holder
Publіchne aktsіonerne tovaristvo \"Stakhanovskii vagonobudіvnii zavod\"
ativan
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
2269
Classes
5
Holder
Vaiєt, korporatsіya shtatu Delaver
х x
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
3300
Classes
6, 7, 9, 11, 16, 20, 21
Holder
Doslіdnii zavod Kharkіvskogo іnstitutu radіoelektronіki
ж
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
922
Classes
6, 9
Holder
Marіupolskii zavod metalevikh konstruktsіi
*
Submitted in 1975
Registration number
1722
Classes
9
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu \"ZAVOD POZhZAKhIST\"
d д
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
3565
Classes
30
Holder
Dnіpropetrovska makaronna fabrika
*
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
790
Classes
30
Holder
Mikolaїvska makaronna fabrika
*
Stopped
Submitted in 1975
Registration number
2955
Classes
24, 25
Holder
Borislavska fabrika kleєnikh netkanikh materіalіv