хмк
Stopped
Submitted in 1962
Registration number
344
Classes
3
Holder
Zakrite aktsіonerne tovaristvo \"Milovarnii kombіnat\"
s u
Submitted in 1962
Registration number
4379
Classes
7
Holder
Yunіon Speshіal, LLK
дз
Stopped
Submitted in 1962
Registration number
343
Classes
30
Holder
Chernіvetskii drіzhdzhovii zavod
кп kn
Stopped
Submitted in 1962
Registration number
1066
Classes
24, 25
Holder
Kam'yanets\-Podіlske uchbovo\-virobniche pіdpriєmstvo glukhikh
k к
Stopped
Submitted in 1962
Registration number
375
Classes
34
Holder
Orendne pіdpriєmstvo \- Kremenchutska tyutyunova fabrika
аиз
Stopped
Submitted in 1962
Registration number
702
Classes
7
Holder
Vіdkrite aktsіonerne tovaristvo \"AІZ\-Energіya\"
*
Stopped
Submitted in 1962
Registration number
4529
Classes
21
Holder
Orendne pіdpriєmstvo Babinetskii sklyanii zavod
*
Stopped
Submitted in 1962
Registration number
1919
Classes
2
Holder
Vіdkrite aktsіonerne tovaristvo \"Dnіpropetrovskii lakofarbovii zavod\"
prothazin
Submitted in 1962
Registration number
2505
Classes
5
Holder
Teva GmbKh
интурист
Stopped
Submitted in 1962
Registration number
5528
Classes
35, 39, 41
Holder
Zovnіshnoekonomіchne aktsіonerne tovaristvo z turizmu ta іnvestitsіi \(ZAT \"ІHTURІST\"\)
*
Stopped
Submitted in 1962
Registration number
1673
Classes
19
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu kompanіya \"Tekhnogres\"
*
Stopped
Submitted in 1962
Registration number
1016
Classes
3
Holder
Privatne aktsіonerne tovaristvo \"Kombіnat \"Krimska roza\"