ахмара
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201615022
Classes
38, 42
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu \"OKTAVA KІBERZAKhIST\"
титул
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201615060
Classes
37, 42, 45
Applicant
Abbasov Telman Yeldar Ogli
barbacon
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201615050
Classes
43
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «BARBEKON»
barbacon
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201615051
Classes
43
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «BARBEKON»
довбуш
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201615036
Classes
33
Applicant
Privatne aktsіonerne tovaristvo «Alef\-Vinal»
yummy food
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201614894
Classes
29, 30
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «ODESKII TORGOVII DІM «SONYaChNA DOLINA TREID»
а-хмара
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201614852
Classes
38, 42
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «OKTAVA KІBERZAKhIST\"
cycle spirits
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201614829
Classes
32, 33
Applicant
Ovaisі Tofіkuddіn Rakhmatuddіnovich
diageo
Application
Submitted in 2016
Application number
m201614830
Classes
32, 33
Applicant
Ovaisі Tofіkuddіn Rakhmatuddіnovich
втеча з межигір`я
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201614814
Classes
41
Applicant
Tret'yakova Olga Valerіїvna
st. fontaine
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201614853
Classes
32
Applicant
Tsikhonya Denis Yurіiovich,Solodkіn Artem Yurіiovich
london cycle
Stopped
Submitted in 2016
Application number
m201614831
Classes
33
Applicant
Ovaisі Tofіkuddіn Rakhmatuddіnovich