picarsa
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200539
Classes
5, 42
Applicant
Onіks Farmasyutіkals, Іnk.
spiro motors
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200498
Classes
12, 35, 37
Applicant
Shimanskii Dmitro Vasilovich
стопочка оригінальна
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200489
Classes
33
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «LІKERO\-GORІLChANII ZAVOD «PRAIM»
akvilon
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200524
Classes
6, 19
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «Akvіlon KSD»
домостроительный ком...
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200535
Classes
6, 19, 37, 39
Applicant
LOZKO VOLODIMIR ІLLІCh
дбк-3
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200536
Classes
6, 19, 37, 39
Applicant
LOZKO VOLODIMIR ІLLІCh
a
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200525
Classes
22, 35, 37
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «Akvіlon KSD»
spiro
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200500
Classes
12, 35, 37
Applicant
Shimanskii Dmitro Vasilovich
conus
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200509
Classes
35, 42
Applicant
Fedyanіn Sergіi Vіktorovich
tasso
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200532
Classes
25, 35
Applicant
Popova Galina Pavlіvna
radsad
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200534
Classes
33
Applicant
Publіchne aktsіonerne tovaristo «Radsad»,Publіchne aktsіonerne tovaristvo «Koblevo»,BAYaDERA MENEDZhMENT LІMІTED
powered by nature
Stopped
Submitted in 2012
Application number
m201200531
Classes
32
Applicant
Tropіkana Prodakts, Іnk. \(korporatsіya shtatu Delaver\)