Trademark Data
(111) Registration Number
320554
(151) Date of the registration
08-06-2022
(210) Serial number of the application
m202127150
(220) Date of filing of the application
16-11-2021
(180) Expected expiration date of the registration/renewal
16-11-2031
(731) Name and address of the applicant
Черезова Тетяна Олександрівна
бульв. Лесі Українки, 7 В, кв. 176, м. Київ, 01033
(732) Name and address of the holder of the registration
Черезова Тетяна Олександрівна
бульв. Лесі Українки, 7 В, кв. 176, м. Київ, 01033
(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto
35: Рекламування, керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності, офісні роботи, адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій, адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах, адміністративне обробляння замовлень на купівлю, адміністративні послуги з релокації підприємств, адміністрування програм лояльності для клієнтів, аналізування собівартості, аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби, аудит підприємницької діяльності, аудит фінансовий, аудіо-, відео- і фоторекламування, аутсорсингове адміністративне керування для компаній, банерне рекламування в мережі Інтернет, бухгалтерський облік, ведення бухгалтерських книг, ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших, вивчання ринку, визначання громадської думки, виписування рахунків, готування платіжних документів, готування податкових декларацій, довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності, допомога в керуванні підприємницькою діяльністю та посередницькі послуги у сфері рекламування, допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та в здійсненні вибору надавачів послуг, допомога у комерційному або промисловому керуванні, дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю, досліджування щодо підприємницької діяльності, економічне прогнозування, забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби, забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів, забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності, забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів, забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг, забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби, збирання інформації у комп'ютерні бази даних, індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби, керування діяльністю вільнонайманих працівників, керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших, керування підприємницькою діяльністю в перехідний період, комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших, комп'ютеризоване ведення справ, консультування з керування персоналом, консультування з керування підприємницькою діяльністю, консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування, консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю, консультування з організовування підприємницької діяльності, консультування з керування підприємницькою діяльністю та керування держаними компаніями, маркетинг, маркетинг цільовий, маркетингові досліджування, надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг, написання рекламних текстів, написання сценаріїв на рекламні потреби, обробляння текстів, обробляння і розміщування рекламно-інформаційних матеріалів в електронних каталогах, оновлювання рекламних матеріалів, організовування виставок на комерційні або рекламні потреби, організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, промо-акцій, піар-акцій, медіа-акцій, опитувань, конкурсів і презентацій на комерційні або рекламні потреби, рекламування товарів або послуг під час проведення майстер-класів, організовування і проведення рекламних заходів із залученням публічних осіб для сприяння продажам товарів, організовування показів мод на рекламні потреби, організовування ярмарків, орендування рекламного місця, оформляння вітрин, оцінювання підприємницької діяльності, підбирання персоналу, поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю, посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування, послуги агентств комерційного інформування, послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності, послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності), послуги з конкурентного розвідування ринку, послуги з корпоративних комунікацій, послуги з макетування на рекламні потреби, послуги з оптимізації трафіку вебсайтів, послуги з порівнювання цін, послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів, послуги з розвідування ринку, послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств), послуги зі зв'язків із засобами масової інформації, послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи), послуги із заповнювання податкових декларацій, послуги рекламних агентств, послуги щодо зв'язків з громадськістю, послуги щодо комерційного лобіювання, послуги щодо комерційного посередництва, пошук даних у комп'ютерних файлах для інших, пошук спонсорів, пошукова оптимізація для сприяння продажам, прокат білбордів (рекламних щитів), прокат рекламних матеріалів, прокат рекламного часу на засобах інформування, пряме поштове рекламування, психологічне тестування для відбирання персоналу, публікування рекламних текстів, радіорекламування, рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням, рекламування зовнішнє, рекламування поштою, рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн, розклеювання рекламних плакатів, розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги, розповсюджування рекламних матеріалів, розробляння рекламних концепцій, розслідування у сфері підприємницької діяльності, систематизування інформації у комп'ютерні бази даних, складання звітів про стан рахунків, складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби, складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби, сприяння продажам для інших, сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних і розважальних заходів, створювання рекламних фільмів, відеороликів і презентацій, створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач на комерційні або рекламні потреби, створювання рекламних відеороликів для телебачення та інтернету, телевізійне рекламування, телемаркетингові послуги, узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін, фахове консультування щодо підприємницької діяльності.

36: Фінансові операції, кредитно-грошові операції та банківські послуги, послуги зі страхування, операції з нерухомим майном, аутсорсингові послуги щодо фінансових операцій, брокерські послуги, вкладання коштів, готування цінової інформації для оцінювання витрат, довірче керування фінансовими активами, дорадчі послуги щодо заборгованості, забезпечування страховою інформацією, забезпечування фінансовою інформацією, забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів, інвестування капіталу, керування нерухомим майном, консультування з фінансових питань щодо підприємницької діяльності і керування державними компаніями, консультування щодо страхування, краудфандинг, надавання поручительств, організовування збору коштів, орендування нерухомого майна, оцінювання нерухомого майна, оцінювання у сфері оподаткування, послуги взаємних фондів, послуги з надавання фінансових гарантій, послуги з фінансування, фінансове керування, фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших, фінансове консультування, фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій, фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах, фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна, фінансове спонсорство, фінансові досліджування, фінансові послуги щодо ліквідування фірм.

41: Освіта, забезпечування навчання, розважальні послуги, влаштовування спортивних і культурних заходів, викладання, відеознімання, влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, коуч-сесій, колоквіумів, диспутів, форумів, лекцій, вікторин, дискусій, симпозіумів, спеціалізованих вебінарів, тренінгів і семінарів на культурні або освітні потреби, влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю, влаштовування і проведення практичних занять (навчання), забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби, забезпечування інформацією у сфері освіти, забезпечування інформацією щодо проведення семінарів, конференцій, лекцій, забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн, забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн, забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби, навчальні курси, навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів, навчальні послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, навчання з передавання ноу-хау, навчання індивідуальне, навчання професійне, написання текстів, організовування і проведення виставок на культурні або освітні потреби, організовування конкурсів (освітніх або розважальних), організовування і проведення презентацій, крім рекламних, інформаційно-освітніх та навчальних заходів, організовування і проведення різноманітних інформаційно-освітніх, навчальних, професійно-орієнтуючих та професійно-розвиваючих заходів, організовування і проведення тематичних круглих столів, конференцій, лекцій, сесій, майстер-класів, виступів, відкритих зустрічей з надаванням консультацій у сфері культури, освіти, розваг із залученням місцевих і закордонних спеціалістів, організовування і проведення брифінгів для преси та прес-конференцій, освітні послуги, послуги викладачів, вчителів, коуч-тренерів (навчання), послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій, послуги інструкторів (навчання), послуги перекладачів, послуги щодо підготовки кадрів (навчання, тренінги), практичне навчання (демонстрування), проведення майстер-класів, професійна перепідготовка, професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання), публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн, публікування книжок, публікування текстів, крім рекламних, створювання відеоконтенту, відеооглядів, відеосюжетів та передач, крім рекламних, теоретичне навчання і практичний тренінг, фотографування.

45: Юридичні послуги, послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб, персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами, арбітражні послуги, генеалогічне досліджування, консультування з правових питань щодо побудови патентних ландшафтів, консультування щодо інтелектуальної власності, консультування юридичне, в тому числі в режимі онлайн, лізинг доменних імен у мережі Інтернет, ліцензування (юридичні послуги) в рамках робіт з видання програмного забезпечення, ліцензування інтелектуальної власності, ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги), медіація, моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань, надавання юридичної допомоги підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам, організовування зустрічей з політиками, організовування громадських зустрічей, зборів та слухань на соціальні потреби, послуги адвокатів, послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам, послуги з аудиту щодо дотримання положень законодавства, послуги з відстежування змін у законодавстві, послуги з підготовки юридичних документів, послуги соціальних мереж у режимі онлайн, послуги щодо комплексного правового супроводжування господарської та інвестиційної діяльності, послуги щодо правового забезпечення підприємницької і зовнішньоекономічної діяльності, послуги щодо позасудового вирішення спорів, послуги юристів-правозахисників, правове адміністрування ліцензій, послуги юристів з правового захисту громадян, правові досліджування, правові послуги у сфері імміграції, реєстрування доменних імен (юридичні послуги), управління авторськими правами, юридична допомога в реєструванні, реорганізації і ліквідуванні підприємств, юридичний консалтинг, юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій, юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах, юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших, юридичні послуги з врегулювання корпоративних спорів в досудовому та судовому порядку, юридичні послуги з підготовки законопроектів, юридичні послуги щодо оскарження неправомірних рішень, юридичні послуги з представництва у суді та в інших адміністративних органах, юридичні послуги щодо складання, експертизи і правового супроводжування договорів і контрактів, в тому числі угод з нерухомості та інвестиційних угод.
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
energylex
(740) Name and address of the representative
Боруха Людмила Леонідівна (№ 162)
(750) Address for correspondence
вул. Герцена, 17-25, оф. 168, м. Київ, 04050