Trademark Data
(210) Serial number of the application
m202410650
(220) Date of filing of the application
28-05-2024
(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto
44: Виготовляння фармацевтами ліків за рецептами; діагностування порушень зору; ерготерапія; забезпечування устаткованням для психічної реабілітації; забезпечування устаткованням для фізичної реабілітації; імплантація волосся; консультування медичне для осіб з інвалідністю; консультування фармацевтичне; консультування щодо здоров'я; консультування щодо охорони здоров'я на робочому місці; медична допомога; медичне доглядання; медичний скринінг; моніторинг медичних даних дистанційний для медичного діагностування та лікування; обстеження медичне; огляд медичний з метою карантинного контролю; пластична хірургія; поради щодо дієт та раціонів харчування; послуги акушерів; послуги з аналізування результатів медичних аналізів на діагностичні та лікувальні потреби, що надаються медичними лабораторіями; послуги з вакцинування; послуги з оцінювання стану здоров'я; послуги з питань психічного здоров'я; послуги з післяпологового доглядання; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги медичних центрів; послуги окулістів; послуги оптометричні; послуги психологів; послуги скринінгу на виявлення нездатності до навчання; послуги скринінгу на виявлення синдрому дефіциту уваги; послуги скринінгу на виявлення синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю; послуги стоматологічні; послуги центрів здоров'я; послуги щодо виправляння дефектів мови; послуги щодо запліднювання in vitro; послуги щодо штучного запліднювання внутрішньоматкового; прокат медичного обладнання; прокат пляшок та контейнерів, що містять газ, на медичні потреби; прокат респіраторних масок для штучного дихання; прокат санітарного устатковання; прокат хірургічних мікроскопів; прокат хірургічних роботів; терапевтичні послуги.
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
*
(750) Address for correspondence
undefined