Trademark Data
(210) Serial number of the application
m202406520
(220) Date of filing of the application
01-04-2024
(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto
35: Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; послуги, які пов'язані з керуванням підприємницькою діяльністю; послуги з рекламування та маркетингу, сприяння продажам; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту напоїв та продуктів харчування, крім їх транспортування, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, в тому числі за допомогою електронних засобів, через вебсайти; послуги з рекламування та маркетингу, сприяння продажам, наприклад розповсюджування зразків, розробляння рекламних концепцій, написання та публікування рекламних текстів; оформляння вітрин; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги з рекламування перевезення та доставки товарів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; організовування ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби; пошукова оптимізація для сприяння продажам; послуги з допомоги в комерційній діяльності; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; послуги імпортно-експортних агентств; послуги з адміністрування, що стосуються угод у сфері підприємницької діяльності та фінансової документації, послуги, що полягають у реєструванні, записуванні, складанні, збиранні та систематизуванні письмових повідомлень і записів, а також послуги щодо збирання математичних чи статистичних даних; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; виписування рахунків; влаштовування і проведення комерційних заходів; готування платіжних документів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога адміністративна щодо запитів про подання комерційних пропозицій; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг цільовий; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація пошукова для сприяння продажам; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; послуги з обробляння даних (офісні роботи); послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння напоїв та продуктів харчування на самовивіз та з доставкою; послуги з пошуку потенційних клієнтів для сприяння продажам для інших; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу напоїв та продуктів харчування в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу напоїв та продуктів харчування в режимі онлайн; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; демонстрування і рекламування асортименту напоїв та продуктів харчування; управління бізнесом франчайзингових компаній.
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
x
(750) Address for correspondence
undefined