Trademark Data
(210) Serial number of the application
m202206469
(220) Date of filing of the application
08-06-2022
(731) Name and address of the applicant
Дикун Андрій Євгенович
вул. Пролетарська, 6, кв. 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300
(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto
35: Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій, адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах, адміністративне обробляння замовлень на купівлю, адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією, адміністративні послуги з релокації підприємств, адміністрування програм лояльності для клієнтів, адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній, аналізування собівартості, аудит підприємницької діяльності, аудит фінансовий, аукціонний продаж, аутсорсингове адміністративне керування для компаній, бухгалтерський облік, ведення бухгалтерських книг, ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших, вивчання ринку, визначання громадської думки, виписування рахунків, влаштовування передплати газет для інших, влаштовування передплати послуг систем автоматичної оплати проїзду автомобільними дорогами [ЕТС] для інших, влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших, готування платіжних документів, готування податкових декларацій, демонстрування товарів, довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності, допомога в керуванні підприємницькою діяльністю, допомога у комерційному або промисловому керуванні, дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю, досліджування щодо підприємницької діяльності, економічне прогнозування, забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби, забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів, забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності, забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів, забезпечування інформацією, отриманою з телефонних довідників, забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг, забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби, збирання інформації у комп'ютерні бази даних, збирання статистичних даних, індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби, керування діяльністю артистів-виконавців, керування діяльністю вільнонайманих працівників, керування діяльністю готелів, керування діяльністю спортсменів, керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших, керування підприємницькою діяльністю в перехідний період, комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших, комп'ютеризоване ведення медичних записів та документів, комп'ютеризоване ведення справ, консультування з керування персоналом, консультування з керування підприємницькою діяльністю, консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування, консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю, консультування з організовування підприємницької діяльності, маркетинг, маркетинг впливу, маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення, маркетинг цільовий, маркетингові досліджування, машинописні роботи, надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг, написання біографічних довідок для інших, написання резюме для інших, написання рекламних текстів, написання сценаріїв на рекламні потреби, обробляння текстів, оновлювання рекламних матеріалів, оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних, оновлювання та ведення інформації в реєстрах, організовування виставок на комерційні або рекламні потреби, організовування показів мод на рекламні потреби, організовування ярмарків, орендування рекламного місця, оформляння вітрин, оцінювання підприємницької діяльності, підбирання персоналу, поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю, посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування, послуги агентств комерційного інформування, послуги агентств працевлаштування, послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності, послуги з аутсорсингу [допомога у сфері підприємницької діяльності], послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва, послуги з конкурентного розвідування ринку, послуги з корпоративних комунікацій, послуги з макетування на рекламні потреби, послуги з нагадування про ділові зустрічі [офісні роботи], послуги з обробки даних [офісні роботи], послуги з обробляння замовлень в режимі онлайн щодо замовляння їжі з ресторанів на винос та з доставкою, послуги з огляду преси, послуги з оптимізації трафіку вебсайтів, послуги з порівнювання цін, послуги з проведення досліджень щодо прибутковості бізнесу, послуги з розвідування ринку, послуги з фотокопіювання, послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств], послуги зі зв'язків із засобами масової інформації, послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи], послуги зі створювання та керування списками подарунків, послуги із заповнювання податкових декларацій, послуги імпортно-експортних агентств, послуги консультаційні у сфері підприємницької діяльності щодо цифрових трансформацій, послуги лідогенерації, послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам, послуги посередницькі у сфері підприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів, послуги рекламних агентств, послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших, послуги секретарів, послуги телефонних комутаторів, послуги щодо зв'язків з громадськістю, послуги щодо комерційного лобіювання, послуги щодо комерційного посередництва, послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення, послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн, послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі онлайн, послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн, послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями, послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення, послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів, пошук даних у комп'ютерних файлах для інших, пошук спонсорів, пошукова оптимізація для сприяння продажам, представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу, приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів, проведення комерційних заходів, прокат білбордів [рекламних щитів], прокат касових апаратів, прокат офісних машин і обладнання, прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу, прокат рекламних матеріалів, прокат рекламного часу на засобах інформування, прокат торговельних автоматів, прокат торговельних стендів, прокат фотокопіювальних машин, психологічне тестування для відбирання персоналу, публікування рекламних текстів, радіорекламування, реєстрування письмових повідомлень та даних, рекламування, рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням, рекламування зовнішнє, рекламування поштою, рекламування пряме поштове, рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн, розклеювання рекламних плакатів, розповсюджування зразків, розповсюджування рекламних матеріалів, розробляння рекламних концепцій, розслідування у сфері підприємницької діяльності, систематизування інформації у комп'ютерні бази даних, складання звітів про стан рахунків, складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби, складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби, служби прийому відвідувачів [офісні роботи], сприяння продажам для інших, сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки, створювання рекламних фільмів, створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини, стенографування, текстове записування інформації [офісні роботи], телевізійне рекламування, телемаркетингові послуги, узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін, фахове консультування щодо підприємницької діяльності.

36: Актуарні послуги, аналізування фінансове, банківські послуги, брокерські послуги на фондовому ринку, брокерські послуги щодо акцій та облігацій, брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів, брокерські послуги щодо нерухомого майна, брокерські послуги щодо страхування, брокерські послуги щодо цінних паперів, брокерські послуги*, визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання], випускання дорожніх чеків, випускання кредитних карток, випускання подарункових сертифікатів, випускання цінних паперів, вкладання коштів, влаштовування фінансування для об'єктів будівництва, готування цінової інформації для оцінювання витрат, дистанційне банківське обслуговування, довірче керування фінансовими активами, дорадчі послуги щодо заборгованості, електронне переказування коштів, забезпечування страховою інформацією, забезпечування фінансовою інформацією, забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів, зберігання у сейфах, зберігання цінностей, збирання коштів на благодійність, збирання орендної плати, інвестування капіталу, іпотечні банківські операції, керування житловим будинком, керування нерухомим майном, кліринг фінансовий, консультування щодо страхування, котирування біржове, краудфандинг, кредитування під заставу, морське страхування, надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки, надавання позик [фінансування], надавання позик з розстроченням платежу, надавання поручительств, обмінювання грошей, обробляння платежів за дебетовими картками, обробляння платежів за кредитними картками, операції з нерухомим майном, організовування збору коштів, орендування житла [квартир], орендування нерухомого майна, орендування офісів [нерухомого майна], орендування офісів для коворкінгу, орендування сільськогосподарських ферм, оцінювання антикваріату, оцінювання марок, оцінювання нерухомого майна, оцінювання предметів нумізматики, оцінювання творів мистецтва, оцінювання у сфері оподаткування, оцінювання ювелірних виробів, перевіряння дійсності чеків, переказування коштів електронне, що здійснюється за допомогою блокчейн-технології, переказування криптовалютних активів електронне, позичання під заставу, послуги агентств із забезпечування житлом [квартирами], послуги агентств нерухомого майна, послуги бюро кредитних історій, послуги взаємних фондів, послуги з мобільного банкінгу, послуги з надавання фінансових гарантій, послуги з фінансування, послуги колекторських агентств, послуги оплати електронним гаманцем, послуги ощадних банків, послуги резервних фондів, страхування, страхування від нещасних випадків, страхування від пожеж, страхування життя, страхування здоров'я, факторингові операції, фінансове керування, фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших, фінансове консультування, фінансове оцінювання витрат на розробляння родовищ у нафтовій, газовій та гірничій промисловостях, фінансове оцінювання вовни, фінансове оцінювання лісу на пні, фінансове оцінювання об'єктів інтелектуальної власності, фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій, фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах, фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна, фінансове спонсорство, фінансові досліджування, фінансові операції з обмінювання криптовалютних активів, фінансові послуги з митної брокерської діяльності, фінансові послуги клірингових установ, фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу, фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі, фінансові послуги щодо ліквідування фірм, фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування.

39: Автобусне перевезення, автомобільне перевезення, баржеве перевезення, брокерські послуги з фрахтування, буксирування, вантажні перевезення [перевезення товарів суднами], виявлення та відслідковування місцезнаходження людей та вантажів для транспортування, влаштовування круїзів, влаштовування пасажирських перевезень для інших через онлайнові додатки, влаштовування транспортних перевезень для туристичних турів, допомога в отримуванні туристичних віз та проїзних документів для осіб, що виїжджають за кордон, доставляння газет, доставляння квітів, доставляння повідомлень, доставляння посилок, доставляння товарів, доставляння товарів поштою на замовлення, забезпечування інформацією щодо напрямків руху на потреби подорожуючих, забезпечування інформацією щодо перевезень, забезпечування інформацією щодо послуг зі зберігання, забезпечування інформацією щодо руху транспорту, завантажувально-розвантажувальні роботи, залізничне перевезення, замовляння квитків для подорожей, запускання супутників для інших, захищене перевезення цінностей, зберігання багажу, зберігання ключів тимчасове, зберігання на складах, зберігання товарів, зберігання човнів, зберігання*, збирання вторинної сировини [перевезення], збирання побутових та промислових відходів та сміття [перевезення], знімання з мілин суден, керування шлюзами судноплавних каналів, ліхтерні послуги, логістика транспортна, лоцманські послуги, морське перевезення, навігаційні послуги, наповнювання торговельних автоматів, обгортання товарів, орендування гаражів, орендування місць для паркування, орендування складів, пакування товарів, паркування автомобілів, пасажирське перевезення, перевезення, перевезення автомобілями швидкої допомоги, перевезення броньованими автомобілями, перевезення вантажними автомобілями, перевезення готівки для наповнювання банкоматів, перевезення гужовим транспортом, перевезення і зберігання відходів, перевезення і зберігання сміття, перевезення канатною дорогою, перевезення меблів, перевезення подорожуючих, перевезення прогулянковими човнами, перевезення човнами, перенесення вантажу, підводне рятування майна, підіймання затонулих суден, пілотування, повітряне перевезення, попереднє замовляння подорожей, попереднє замовляння транспортних засобів, поромне перевезення, посередницькі послуги у перевезенні, послуги автостоянок, послуги водіїв, послуги з буксирування транспортних засобів у разі поломки, послуги з керування дронами цивільного призначення, послуги з короткострокового прокату автомобілів, послуги з перевезення під час переїзду, послуги з перевезення юридичних документів, послуги з пошуку попутників, послуги з розливання у пляшки, послуги зі зберігання в гардеробних кімнатах, послуги криголамів, послуги кур'єрів [доставляння повідомлень або товарів], послуги суднових брокерів, послуги таксі, послуги щодо рятування майна, постачання води, прокат авіадвигунів, прокат автобусів далекого прямування, прокат автомобілів, прокат багажників на дах транспортних засобів, прокат безпечних дитячих крісел для транспортних засобів, прокат вантажних залізничних вагонів, прокат водолазних дзвонів, прокат водолазних костюмів, прокат гоночних автомобілів, прокат дронів з фотокамерами, прокат дронів, що стежать за безпекою, прокат електричних шаф для вина, прокат камер для заморожених харчів, прокат коней для перевезення, прокат контейнерів для зберігання, прокат крісел-візків, прокат літальних апаратів, прокат морозильних камер, прокат навігаційних систем, прокат пасажирських залізничних вагонів, прокат розвідувальних дронів, прокат тракторів, прокат транспортних засобів, прокат холодильників, прокат човнів, прокат шафок для зберігання, річкове перевезення, розвантажування вантажів, розподіляння води, розподіляння електричної енергії, розподіляння енергії, рятувальні операції [перевезення], рятування суден, супроводжування подорожуючих, трамвайне перевезення, транспортне експедирування, транспортні послуги для екскурсійних турів, транспортування трубопроводами, упаковування подарунків, фізичне зберігання даних або документів, записаних на електронних носіях, франкування пошти, фрахтування.

41: Академії [освіта], викладання, відеознімання, влаштовування і проведення з'їздів, влаштовування і проведення колоквіумів, влаштовування і проведення конференцій, влаштовування і проведення концертів, влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю, влаштовування і проведення практичних занять [навчання], влаштовування і проведення семінарів, влаштовування і проведення симпозіумів, влаштовування і проведення спортивних заходів, влаштовування конкурсів краси, гімнастичне викладання, готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів, доповнення субтитрів написами, що представляють звуки, досліджування у сфері освіти, дошкільні навчальні заклади, дресирування тварин, екзаменування у навчанні, екзаменування у навчанні для користувачів на отримання кваліфікації з керування дронами, забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби, забезпечування інформацією у сфері освіти, забезпечування інформацією у сфері розваг, забезпечування інформацією щодо заходів для дозвілля, забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн, забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн, забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн, забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом, забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом, забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби, забезпечування спортивним устаткованням, забезпечування устаткованням для відпочинку, забезпечування устаткованням для гольфа, забезпечування устаткованням для казино [азартних ігор], замовляння квитків на видовища, заочні курси, звукорежисерські послуги для заходів, ігри у квест-кімнатах [розважання], ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, кінопокази, кінопрокат, культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями, мікрофільмування, монтування відеострічок, навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів, навчання айкідо, навчання дзюдо, навчання з передавання ділових знань та ноу-хау, навчання з передавання ноу-хау, навчання з проведення чайної церемонії, навчання індивідуальне, навчання у школах-інтернатах, надавання музейних послуг, написання кіносценаріїв, написання пісень, написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби, написання текстів*, організовування балів, організовування видовищ [послуги імпресаріо], організовування виставок на культурні або освітні потреби, організовування змагань з кіберспорту, організовування конкурсів [освітніх або розважальних], організовування лотерей, організовування показів мод на розважальні потреби, організовування розважальних заходів, організовування розважальних костюмованих заходів, організовування спортивних змагань, освіта музична, освітні послуги, освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами, освітні послуги, що надаються школами, переклад дубльований, переклад мови жестів, переклад усний, планування вечірок [розваги], послуги артистів з розважання, послуги бібліотек з видавання книжок, послуги диск-жокеїв, послуги дискотек, послуги з відеознімання дроном, послуги з відеомонтування для заходів, послуги з каліграфії, послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби, послуги з оцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби, послуги з проведення атестації у сфері освіти, а саме забезпечування навчання та екзаменування у навчанні, послуги з фотознімання дроном, послуги залів ігрових автоматів, послуги зоопарків, послуги ігротек, послуги інструкторів [навчання], послуги караоке, послуги кіберспорту, послуги кіностудій, послуги клубів здоров'я [оздоровчі та фітнес-тренування], послуги мультимедійних бібліотек, послуги натурників для художників, послуги нічних клубів [розваги], послуги оркестрів, послуги парків атракціонів, послуги перекладачів, послуги пересувних бібліотек, послуги персональних тренерів [фітнес-тренування], послуги репортерів, послуги світлотехніків з освітлювання для заходів, послуги спортивних таборів, послуги студій записування, послуги таборів вихідного дня [розважання], послуги театральних кас, послуги фоторепортерів, послуги щодо азартних ігор, послуги щодо музичного композиціювання, практичне навчання [демонстрування], представляння вистав наживо, представляння естрадних вистав, представляння музейних експозицій, представляння циркових вистав, проведення альпіністських турів у супроводі гідів, проведення екскурсійних турів, проведення занять з фітнесу, проведення розважальних заходів, прокат акваріумів хатніх, прокат аудіоапаратури, прокат видовищних декорацій, прокат відеокамер, прокат відеомагнітофонів, прокат відеострічок, прокат звукозаписувачів, прокат іграшок, прокат ігрового обладнання, прокат кіноапаратури, прокат кінофільмів, прокат навчальних симуляторів, прокат обладнання для підводного плавання, прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій, прокат пристроїв для читання електронних книжок, прокат радіо- і телевізійних приймачів, прокат реквізиту для фільмів, прокат спортивних майданчиків, прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів, прокат творів мистецтва, прокат театральних декорацій, прокат тенісних кортів, прокат устатковання для стадіонів, професійна перепідготовка, професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання], публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн, публікування книжок, публікування текстів, крім рекламних, радіопередачі розважальні, режисерування видовищ, режисерування фільмів, крім рекламних фільмів, релігійна освіта, розважальні послуги, розмальовування обличчя на розважальні потреби, створювання видовищ, створювання музичних творів, створювання подкастів, створювання радіо- і телевізійних програм, створювання фільмів, крім рекламних, субтитрування, театральні постановки, телевізійні передачі розважальні, фізичне виховування, фотографування, хронометраж спортивних подій.

43: Забезпечування тимчасовим житлом, що надаються закладами соціальної реабілітації, забезпечування устаткованням для наметового табору, замовляння місць в пансіонатах, кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями, надавання інформації та порад щодо приготування страв, орендування житла на час відпустки, орендування приміщень для зустрічей, орендування тимчасового житла, пансіонати для тварин, послуги агентств із забезпечування житлом [у готелях, пансіонатах], послуги барів, послуги будинків для людей похилого віку, послуги дитячих ясел, послуги із забезпечування житлом у готелях, послуги їдалень, послуги кальянних, послуги кафе, послуги кафетеріїв, послуги мотелів, послуги пансіонатів, послуги персонального шеф-кухаря, послуги притулків для тварин, послуги ресторанів, послуги ресторанів самообслуговування, послуги ресторанів щодо забезпечування їжею на винос, послуги ресторанів японської кухні, послуги ресторанів, що спеціалізуються на стравах з локшини удон та соба, послуги ресторанних критиків [надавання інформації про їжу та напої], послуги снек-барів, послуги таборів вихідного дня [забезпечування тимчасовим житлом], послуги туристичних баз, прикрашання кондитерських виробів, прикрашання харчових продуктів, прокат диспенсерів для питної води, прокат кухонних раковин, прокат меблів, прокат наметів, прокат обладнання для куховарення, прокат освітлювальної апаратури*, прокат офісних меблів, прокат переносних роздягалень, прокат пересувних будівель*, прокат стільців, столів, столової білизни, скляного посуду, резервування місць в готелях, резервування тимчасового житла, служби прийому для тимчасового розміщування [вручення ключів], служби прийому для тимчасового розміщування [керування прибуттям та відправленням], створювання композицій з харчових продуктів.

45: Арбітражні послуги, астрологічне консультування, випускання голубів на урочистих подіях, виявляння та відстежування зниклих людей та втраченого майна, відкривання секретних замків, відслідковування місцезнаходження викраденого майна, генеалогічне досліджування, допомога в одяганні кімоно, консультування з правових питань щодо побудови патентних ландшафтів, консультування щодо інтелектуальної власності, консультування щодо стилю особистого гардеробу, консультування щодо фізичної безпеки, консьєрж-послуги, лізинг доменних імен у мережі Інтернет, ліцензування [юридичні послуги] в рамках робіт з видання програмного забезпечення, ліцензування інтелектуальної власності, ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення [юридичні послуги], медіація, моніторинг охоронної сигналізації, моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань, моніторинг тривожної медичної сигналізації, наглядання за дітьми, наглядання за домашніми тваринами, наглядання за житлом за відсутності мешканців, написання особистих листів, оглядання промислових підприємств для цілей безпеки, організовування зустрічей з політиками, організовування релігійних зустрічей, охорона об'єктів за допомогою систем дистанційного моніторингу, перевіряння багажу на відповідність правилам безпеки, персональне духовне консультування, персональне консультування при важкій втраті, планування та влаштовування весільних церемоній, повертання загублених речей, пожежогасіння, послуги агентств з усиновлювання, послуги агентств щодо знайомств з соціально-побутовою метою, послуги гадання на картах, послуги детективних агентств, послуги з аудиту щодо відповідності встановленим нормативам, послуги з аудиту щодо дотримання положень законодавства, послуги з бальзамування, послуги з вигулювання собак, послуги з відстежування змін у законодавстві, послуги з підготовки юридичних документів, послуги з політичного лобіювання, послуги з представництва у суді, послуги з тлумачення розкладів карт таро для інших, послуги зі здійснення особистих покупок на замовлення для інших, послуги зі спостереження за допомогою дронів для цілей безпеки, послуги із заміщування особи в чергах, послуги крематоріїв, послуги рятувальників на воді, послуги соціальних мереж у режимі онлайн, послуги щодо забезпечування правопорядку, послуги щодо особистої охорони, послуги щодо позасудового вирішення спорів, послуги юридичні з передачі майна, послуги юридичні із забезпечування виконання судових рішень, послуги юридичні щодо ліцензій, послуги юристів-правозахисників, похоронні бюро, похоронні послуги, пошуки зниклих людей, правові досліджування, правові послуги у сфері імміграції, проведення похоронних церемоній, проведення релігійних церемоній, прокат вечірнього одягу, прокат вогнегасників, прокат засобів пожежної сигналізації, прокат одягу, прокат сейфів, реєстрування доменних імен [юридичні послуги], розслідування особистого минулого, служби нічної охорони, служби охорони, управління авторськими правами, юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій, юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах, юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших.
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
ua
(740) Name and address of the representative
Наконечний Віталій Леонідович
(750) Address for correspondence
вул. Пролетарська, 6, кв. 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300