Trademark Data
(210) Serial number of the application
m202206365
(220) Date of filing of the application
06-06-2022
(731) Name and address of the applicant
Козак Сергій Васильович
вул. Паркова, буд. 2/2, кв. 25, м. Хмельницький, 29000
(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto
35: Розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім транспортування), яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари у роздрібних магазинах, підприємствах оптової торгівлі, через каталоги посилкової торгівлі або за допомогою електронних засобів, наприклад через веб-сайти або шляхом замовляння товарів за телевізійною рекламою, агентства комерційного інформування, адміністративне обробляння замовлень на купівлю, аналізування собівартості, аукціонний продаж, бухгалтерський облік, вивчання ринку, визначання громадської думки, послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів, влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби, влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби, демонстрування товарів, ділове досліджування, ділове інформування, ділове оцінювання, ділове розвідування, ділові довідки, допомога в керуванні справами, досліджування ринкове, експертування на ділову успішність, записування повідомин, збирання інформації до комп'ютерних баз даних, збирання статистичних даних, складання звітів про стан рахунків, послуги щодо зв'язків з громадськістю, імпортно-експортні агентства, інвойсування, інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу, наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя, допомога у комерційному або промисловому керуванні, дорадча допомога в діловому керуванні, керування комп'ютерними файлами, консультування щодо керування справами, поради щодо налагоджування і керування справами, керування справами артистів-виконавців, керування справами в готелях, керування справами у спорті (менеджмент спортивний), комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів), комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших, комплектування штату працівників, консультування фахове щодо підприємництва, консультування щодо налагоджування справ, консультування щодо штату працівників, макетування реклами (послуги з розміщування рекламних матеріалів), послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві, маркетинг, машинописні роботи, множення документів, написання рекламних текстів, обробляння текстів, послуги щодо огляду преси, оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів, оформляння вітрин, перевіряння рахунків (аудит), передплачування газет (посередництво), передплачування телекомунікаційних послуг для інших, готування платіжних документів, складання податкових декларацій, влаштовування показів мод на рекламні потреби, послуги з порівнювання цін, послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам), послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога), послуги секретарів, послуги стенографістів, послуги щодо переміщування підприємств (релокація), послуги щодо фотокопіювання, пошук спонсорів, служби працевлаштовування, представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, прогнозування економічне, психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників, публікування рекламних текстів, радіорекламування, реклама поштою, наймання (орендування) місця на рекламу, наймання рекламного часу на засобах інформування, рекламні агентства, наймання (прокат) рекламних матеріалів, готування рекламних смуг, створювання рекламних фільмів, рекламування, розклеювання (розміщування) афіш, об'яв, розповсюджування зразків, розповсюджування рекламних матеріалів, розсилання поштою рекламних матеріалів, сприяння продажеві (посередництво), телевізійне рекламування, телемаркетинг, наймання (прокат) торговельних автоматів, упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних, наймання (прокат) фотокопіювальної техніки, шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших.
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
огого
(740) Name and address of the representative
Блонський Ярослав Валерійович
(750) Address for correspondence
вул. Лісогринівецька, 20, кв. 29, м. Хмельницький, 29027