TWIN MASK
Application
Submitted in 2023
Application number
97848232
Classes
41
Applicant
John Basset
FOJOJO
Application
Submitted in 2023
Application number
97848233
Classes
9
Applicant
Shenzhen Ruiyueda Technology Co., Ltd
6AM
Application
Submitted in 2023
Application number
97848234
Classes
25, 41
Applicant
6A Media, LLC
YOLIA
Application
Submitted in 2023
Application number
97848235
Classes
25
Applicant
Chen Yueying
HOMAGICAL
Application
Submitted in 2023
Application number
97848236
Classes
9
Applicant
Shenzhen Ruiyueda Technology Co., Ltd
KYPECRRY
Application
Submitted in 2023
Application number
97848237
Classes
21
Applicant
Liang Fanguan
ZJAZXPFF
Application
Submitted in 2023
Application number
97848238
Classes
21
Applicant
Ganzhou Baidefu Trading Co., Ltd.
ITOMBUILTY
Application
Submitted in 2023
Application number
97848239
Classes
21
Applicant
Lu Shan Shi Shen Lan Shi Ye You Xian Gong Si
XIRON
Application
Submitted in 2023
Application number
97848240
Classes
9
Applicant
jimin chen
MINTAGE
Application
Submitted in 2023
Application number
97848241
Classes
9
Applicant
Mintage Inc.
undefined
Application
Submitted in 2023
Application number
97848242
Classes
21
Applicant
H2 PRODUCTS CO., LTD.
EMERALD SKY TECHNOLO...
Application
Submitted in 2023
Application number
97848243
Classes
42
Applicant
Emerald Sky Technologies LLC