*
Stopped
Submitted in 1971
Registration number
915
Classes
7, 16
Holder
Vіdkrite aktsіonerne tovaristvo \"Odeske spetsіalne konstruktorsko\-tekhnologіchne byuro prodovolchogo mashinobuduvannya\"
vionell
Stopped
Submitted in 1971
Registration number
6165
Classes
3
Holder
KUM ІNTERNEShENEL LTD.
opilca
Stopped
Submitted in 1971
Registration number
5649
Classes
3
Holder
Stefford\-Mіller S.r.l.
вас bac
Stopped
Submitted in 1971
Registration number
4830
Classes
3
Holder
Khenkel AG und Ko. KGaA
hattric
Stopped
Submitted in 1971
Registration number
6164
Classes
3
Holder
Khenkel AG und Ko. KGaA
газ
Stopped
Submitted in 1971
Registration number
3437
Classes
12, 16, 28
Holder
Vіdkrite aktsіonerne tovaristvo \"GAZ\"
lego
Submitted in 1971
Registration number
2347
Classes
28
Holder
LEGO Dzhurіs A\/S
m meridien
Submitted in 1971
Registration number
1108
Classes
42
Holder
Sosete de Otel Merіdіen
gammalon
Stopped
Submitted in 1971
Registration number
2146
Classes
3
Holder
Daiіchі Seiyaku Kabusіkі Kaisya \(takozh torguyucha yak Daiіchі Farmasyutikal Ko. Ltd.\)
гаммалон
Stopped
Submitted in 1971
Registration number
2145
Classes
3
Holder
Daiіchі Seiyaku Kabusіkі Kaisya \(takozh torguyucha yak Daiіchі Farmasyutikal Ko. Ltd.\)
лсз
Stopped
Submitted in 1971
Registration number
1752
Classes
1, 3, 5
Holder
Vіdkrite aktsіonerne tovaristvo \"Lisichanska soda\"
*
Stopped
Submitted in 1971
Registration number
769
Classes
25
Holder
Sіmferopolske uchbovo\-virobniche pіdpriєmstvo Ukraїnskogo tovaristva glukhikh