Trademark Data
(111) Registration Number
320552
(151) Date of the registration
08-06-2022
(210) Serial number of the application
m202126504
(220) Date of filing of the application
09-11-2021
(180) Expected expiration date of the registration/renewal
09-11-2031
(731) Name and address of the applicant
«Фаст Кредіт Капітал» УСІО СІДЖІЕССІ
Єреван, Норк-Мараш, Ґ. Гойсепйан стр., 32/6, Вірменія
(732) Name and address of the holder of the registration
«Фаст Кредіт Капітал» УСІО СІДЖІЕССІ
Єреван, Норк-Мараш, Ґ. Гойсепйан стр., 32/6, Вірменія
(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto
36: Аналізування фінансове, вкладання коштів, довірче керування фінансовими активами, електронне переказування коштів, забезпечування фінансовою інформацією, забезпечування фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів, інвестування капіталу, кліринг фінансовий, краудфандинг, кредитування під заставу, надавання позик (фінансування), надавання позик з розстроченням платежу, надавання поручительств, обмінювання грошей, обробляння платежів за дебетовими картками, обробляння платежів за кредитними картками, організовування збору коштів, позичання під заставу, послуги взаємних фондів, послуги з надавання фінансових гарантій, послуги з фінансування, фінансове керування, фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших, фінансове консультування, фінансове оцінювання витрат на розробляння родовищ у нафтовій, газовій та гірничій промисловостях, фінансове оцінювання вовни, фінансове оцінювання лісу на пні, фінансове оцінювання об'єктів інтелектуальної власності, фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій, фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах, фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна, фінансове спонсорство, фінансові досліджування, фінансові операції з обмінювання віртуальних валют, фінансові послуги з митної брокерської діяльності, фінансові послуги клірингових установ, фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу, фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі, фінансові послуги щодо ліквідування фірм, фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування.
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
fastcredit
(740) Name and address of the representative
Сєроштан-Татарінова Аліна Олександрівна (№ 336)
(750) Address for correspondence
а/с 121, м. Київ, 04209