Trademark Data
(111) Registration Number
019033035
(210) Serial number of the application
019033035
(220) Date of filing of the application
28-05-2024
(731) Name and address of the applicant
Tallinn University of Technology
Tallinn University of Technology Ehitajate tee 5 EE-19086 Tallinn ESTONIA
(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto
9: Teadusotstarbelised, uurimis-, navigatsiooni-, mõõdistus-, foto-, filmi-, audiovisuaal-, optika-, kaalumis-, mõõte-, signaal-, tuvastus-, testimis-, kontrolli-, pääste- ja õppeseadmed ning -vahendid; Elektrijuhtimis-, -jaotus-, -muundamis-, -akumuleerimis-, -reguleerimis- ja -kontrollseadmed ja -vahendid; Heli, kujutise või andmete salvestamise, edastamise, taasesitamise ja töötlemise aparatuur ja seadmed; Salvestatud ja allalaaditav meedia, arvutitarkvara, tühjad digitaalsed või analoogsed salvestus- ja talletusvahendid; Kassaaparaadid, arvutusseadmed; Arvutid ja arvuti välisseadmed; Elektroonilised seadmed ja vahendid, tarkvara ja algoritmid mikrofluidiliste tilkade genereerimiseks koos tilkade suuruse tagasiside kontrolliga; Elektroonilised seadmed ja vahendid, tarkvara ning algoritmid mikroosakeste kapseldamiseks; Elektroonilised seadmed ja vahendid, tarkvara ja algoritmid voolu reguleerimiseks ning pumpade juhtimiseks, ja voolamise ning rõhu tuvastamiseks; Elektroonilised seadmed ja vahendid, tarkvara ja algoritmid objektide tuvastamiseks ja klassifitseerimiseks tilkades; Elektroonilised seadmed ja vahendid, tarkvara ja algoritmid valguse intensiivsuse mõõtmiseks tilkades; Elektroonilised seadmed ja vahendid, tarkvara ja algoritmid mikrofluidiliste tilkade sorteerimiseks; Elektroonilised seadmed ja vahendid, tarkvara ja algoritmid tilkade ja kapseldatud bioorganismide vooluinkubatsiooniks; tilkade voolutsütomeetria seadmed ja tarkvara; mikrofluidilised kiibid, nendega seotud tarvikud ja infrastruktuur.

42: Teaduslikud ja tehnoloogilised teenused ja nendega seotud uuringud ja projekteerimine teenusena; Tööstusanalüüsi, tööstusuuringute ja tööstusdisaini teenused; Kvaliteedikontrolli ja autentimise teenused; Arvutiriistvara ja -tarkvara projekteerimine ja arendus; Tehnoloogia ekspertide nõustamine ja arvamuste kujundamine; Tehnoloogiaga seotud ekspertarvamuste koostamine; Tehnoloogiaga seotud eksperthinnangute ja aruannete koostamine; Tehnoloogiaga seotud ekspertnõustamise teenused; Arvutamismeetodite, algoritmide ja tarkvara arendamine ja testimine; Meditsiinilistel eesmärkidel tehtavad teaduslikud uuringud; Tilgapõhine analüüsiteenus, sealhulgas reaktiivide ja proovide kapseldamine tilkadesse; Tilgapõhine analüüsiteenus, sealhulgas reaktsioonide läbiviimine tilkades; Tilgapõhine analüüsiteenus, sealhulgas valguse intensiivsuse tuvastamine või objekti tuvastamine ja klassifitseerimine või tõlgendamine tilkades; Tilgapõhine analüüsiteenus, sealhulgas tilkade sorteerimine toodete valimiseks või rikastamiseks; Elektroonika projekteerimine ja kohandamine (andurid ja aktuaatorid) konkreetsete tilgapõhiste mikrofluidika töövoogude jaoks.
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
COGNIFLOW
(750) Address for correspondence
Tallinn University of Technology Ehitajate tee 5 EE-19086 Tallinn ESTONIA
Powered by profitmark.net