Trademark Data
(111) Registration Number
018925057
(210) Serial number of the application
018925057
(220) Date of filing of the application
13-09-2023
(731) Name and address of the applicant
CHERAD, s.r.o.
CHERAD, s.r.o. Jeruzalemská 333/42 SK-917 01 Trnava ESLOVAQUIA
(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto
1: Chemikálie pre priemysel; rozmrazovacie kvapaliny; chladivá; brzdové kvapaliny; chemické prísady do palív a mazív.

3: Prípravky na čistenie, odmasťovanie a leštenie.

4: Priemyselné oleje a tuky.
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
SLOAD
(740) Name and address of the representative
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, S.R.O.
(750) Address for correspondence
MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. Budatínska 12 SK-851 06 Bratislava ESLOVAQUIA
Powered by profitmark.net